Drodzy Czytelnicy!

Bardzo Wam dziękujemy, że od początku wydawania Rolniczego Magazynu Elektronicznego jesteście z nami i z zainteresowaniem śledzicie treści w nim zamieszczane. Każde wydanie Magazynu odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób i to motywuje nas do dokładania wszelkich starań, aby przy planowaniu każdego kolejnego numeru, zawrzeć w nim takie treści, które będą spełniać oczekiwania naszych Czytelników.

Celem pisma, od samego początku, jest przybliżenie Państwu zasobów wiedzy z zakresu dziedzictwa kultury ludowej, poprzez zamieszczanie artykułów o niematerialnej i materialnej kulturze polskiej wsi i włączenie się tym samym w akcję świadomego jej kultywowania. Wyrazem tego jest także prezentacja dworów i dworków – siedzib szlachty polskiej – tak ważnych dla podtrzymania naszej tożsamości narodowej. Doskonałym tego uzupełnieniem jest prezentacja sylwetek kobiet, które poprzez swoją kreatywność przyczyniły się do rozwoju polskiej wsi. Dziedzictwo kulinarne stanowi nieodłączną część naszej kultury narodowej, dlatego też przypominamy w Magazynie przepisy naszych prababć i babć pochodzące z książek kucharskich z przełomu XIX i XX wieku. Jednym z ważniejszych wyzwań współczesnego świata stają się problemy związane z ochroną środowiska, dlatego też przybliżamy naszym Czytelnikom zagadnienia z tym związane. W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania zielarstwem, naturalnymi metodami leczeniai zdrową żywnością, co znajduje odzwierciedlenie w materiałach prezentujących znane i mniej znane rośliny zielne. Tytuł pisma zobowiązuje nas także do tego, aby na jego łamach zamieszczać ciekawe materiały dotyczące bieżących wydarzeń w rolnictwie w Polsce, UE i na świecie.

Od początku wydawania Rolniczego Magazynu Elektronicznego jego redagowaniem zajmują się wieloletni pracownicy Centralnej Biblioteki Rolniczej, a teraz Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Elżbieta Osińska-Kassa (redaktor naczelna), Aleksandra Szymańska (redakcja), Joanna Szymańska-Radziewicz (redakcja). Codzienne obcowanie z tematyką rolniczą zawartą w bogatym księgozbiorze Biblioteki, czasopismach branżowych polskich i zagranicznych oraz dostęp do aktualnych baz danych spowodowała, że wiedza nabyta podczas wielu lat pracy jest wykorzystana przy redagowaniu pisma o takim profilu. Redakcja dba o to, aby język publikowanych materiałów był zrozumiały, a teksty interesujące i poszerzające wiedzę z dziedzin związanych z kulturą i tradycją ludową polskiej wsi, a także naukami rolniczymi
i pokrewnymi.

Mamy nadzieję na wydanie co najmniej następnych 100. numerów Rolniczego Magazynu Elektronicznego. Wierzymy, że nasi wierni Czytelnicy będą nam nadal towarzyszyć, wspierać nas i przekazywać swoje cenne uwagi dotyczące treści zawartych w Magazynie.

Tekst. red. nacz. Elżbieta Osińska-Kassa

Zapraszamy do lektury Rolniczego Magazynu Elektronicznego, który znajduje się pod adresem:
https://rme.cbr.net.pl/

Zachęcamy również do zapoznania się z historią kwartalnika, którą można znaleźć pod adresem: https://nikidw.edu.pl/2020/01/27/rolniczy-magazyn-elektroniczny-2004-2020/