Wystawa opowiadająca o życiu Księdza Wacława Blizińskiego, przygotowana przez Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu, będzie dostępna dla zwiedzających w Krakowie od 8 do 20 listopada br.

Krakowski Oddział Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do zwiedzania wystawy o dziele życia Księdza Wacława Blizińskiego. Po ekspozycji w Częstochowie (27.10 – 06.11) dzięki uprzejmości Małopolskiej Hodowli Roślin wystawę będzie można oglądać na dziedzińcu MHR w Krakowie.

Przypomnijmy: wystawa przybliża życiowy dorobek księdza prałata Wacława Blizińskiego (1870-1944) i jest kontynuacją szeregu działań popularyzatorskich (konferencja naukowa; publikacja książki ks. Sławomira Kęszki pt. „Dzieło jednego życia. Ksiądz Prałat Wacław Bliziński”; wystawa – w Warszawie, a następnie w Częstochowie) podjętych przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi mających na celu popularyzację dorobku tego wybitnego kapłana i społecznika, jednego z ojców polskiej niepodległości.

Zachęcamy do zwiedzenia zewnętrznej wystawy przy okazji jesiennych spacerów w okolicach Cmentarza Rakowickiego i Parku Kleparskiego. Wystawa prezentowana będzie przy zabytkowych poaustriackich spichlerzach, na dziedzińcu Małopolskiej Hodowli Roślin (ul. Zbożowa 4 – 5 min. od Nowego Kleparza).