Biblioteka NIKiDW Oddział w Puławach (dawniej CBR), od 2018 roku aktywnie uczestniczy w działaniach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Niestety sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na zorganizowanie tego święta w dotychczasowej formule. Bardzo żałujemy, że 20 października nie mogliśmy Państwa gościć w naszych bibliotecznych murach. Mamy nadzieję, że tegoroczny spacer zrealizujemy w późniejszym terminie. Głównym tematem tegorocznych obchodów było drzewo w krajobrazie. Wraz z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska zachęcamy Państwa do podtrzymania tradycji spacerów krajobrazowych i organizowania ich we własnym zakresie, w małych, rodzinnych grupach. Hasłem tegorocznych działań są słowa Leopolda Staffa: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!”. Poprzez to hasło organizatorzy chcieliby popularyzować wiedzę w zakresie znaczenia drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów, podkreślić ich rolę, pokazać w jaki sposób przyczyniają się do wzbogacania krajobrazowego i kulturowego Polski.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że Dzień Krajobrazu jest obchodzony w Polsce od 2016 roku. Inicjatorem tych obchodów jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Data 20 października jest nieprzypadkowa, jest to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Święto ustanowiono w celu promowania zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Dzień Krajobrazu to znakomita okazja do podejmowania działań mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie wpływu decyzji podejmowanych przez społeczeństwo i władze na otaczającą nas przestrzeń. Uświadomienia sobie jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczający nas krajobraz i jak wpływa na jakość naszego życia.


W 2017 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, zainicjowała ideę spacerów krajobrazowych. Są one znakomitą okazją do przekazania wiedzy na temat otaczającego nas krajobrazu, jego historii, funkcji, jakie pełni i ewentualnych zagrożeń.


Hasło przewodnie tegorocznego Dnia Krajobrazu jest nam szczególnie bliskie z dwóch powodów.
Po pierwsze w naszej bibliotece, z uwagi na charakter zbiorów, jest wiele publikacji poświęconych drzewom, ich roli i znaczeniu w życiu człowieka. Drugim powodem jest osoba ks. Izabeli Czartoryskiej, bardzo mocno związanej z Puławami, doceniającej rolę i piękno przyrody. Oryginalne wydanie jej książki „Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów” znajduje się w naszych zbiorach i stanowi ciekawą lekturę. Mimo tego, że książka liczy sobie 215 lat, treści w niej zawarte są ponadczasowe. Autorka poświęciła drzewom bardzo obszerny, bogato ilustrowany rozdział. Uważała drzewa za najwspanialsze ze wszystkich ozdób, którymi okryta jest Ziemia. Doceniała rolę ogrodów przydomowych i zachęcała do ich zakładania.

Słowa ks. Czartoryskiej:
„Kto posiada kawałek Ziemi, kto lubi Wieś i mieszka niey, kto nakoniec chce zakładać Ogród, ustroić miejsce, w którym ma życie swoie pędzić; powinien na to miejsce patrzeć, iak na przyjaciela: naypierwey go poznać w naybrobnieyszych szczegółach, przywiązać się do niego, (…) nigdy go nie opuszczać, zawsze mu pomagać, a nakoniec iść za gustem nayprostszym, to iest najbliższym Natury.”
świadczą nie tylko o jej stosunku do otaczającego świata, ale zachęcają do tworzenia ogrodów w zgodzie z naturą i dbania o miejsce w którym żyjemy.

Pełną treść książki znajdziecie Państwo w naszej Rolniczej Bibliotece Cyfrowej, na stronie www.cbr.gov.pl
Zapraszamy do lektury.

Tekst: Agnieszka Bartuzi