Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jest mocno zaangażowany w tegoroczne okrągłe obchody 150-lecia urodzin oraz 120-lecia przybycia do Liskowa Ks. Prał. Wacława Blizińskiego, wieloletniego proboszcza tamtejszej Parafii i wielkiego dobrodzieja lokalnej społeczności. We wrześniu odbyła się konferencja naukowa poświęcona życiu i działalności kapłana, połączona z prezentacją przywiezionej z Liskowa wystawy „Ksiądz Wacław Bliziński i dzieło Jego życia”. Dzięki staraniom Łukasza Giżyńskiego – przedstawiciela NIKiDW – Biuro regionalne w Częstochowie, ekspozycja już niedługo będzie tymczasowo gościła właśnie w tym mieście.

Dowiedziawszy się podczas uroczystości w Liskowie, że ks. Wacław Bliziński zmarł w właśnie w Częstochowie 21 października 1944 roku postawiłem sobie za cel przybliżenie sylwetki tego wielkiego Kapłana mieszkańcom mojego miasta. Jestem niezwykle rad, że dzięki gościnności i życzliwości ks. proboszcza Jacka Marcińca wystawa odbędzie w budynku Parafii przy Kościele pw. Św. Zygmunta, gdzie pod opieką Sióstr Służebniczek ks. Bliziński spędził ostatnie dni swojego życia – mówi Łukasz Giżyński.

Ksiądz Wacław Bliziński jest osobą wielce zasłużoną dla Liskowa. Zgodnie z maksymą, którą wygłosił w pierwszej homilii po objęciu probostwa w tutejszej parafii, podjął się misji, aby dać mieszkańcom „nieba i chleba”. I zgodnie z określoną w tej sentencji misją poświęcił się nie tylko roli duchowego przewodnika, ale również zaangażowanego społecznika, inicjatora wielu przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i gospodarczych, które pozwoliły odbudować wieś, zaktywizować lokalną społeczność i wyciągnąć ją z powszechnej wówczas biedy. Jest uznawany za prekursora spółdzielczości wiejskiej. Dzięki jego działalności powstawały szkoły, ośrodek zdrowia, sierociniec, kółko rolnicze, sklep. Z jego inicjatywy założone zostały pierwsza w Królestwie Polskim Spółka Rolniczo-Handlowa oraz Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa.

Staraniem Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi ukazała się w tym roku piękna książka autorstwa ks. Sławomira Kęszki „Dzieło jednego Życia. Ksiądz Prałat Wacław Bliziński (1870-1944)”.
Wystawa w Częstochowie będzie dostępna do zwiedzania dla wszystkich zainteresowanych od 26 października do 6 listopada br. w pasażu budynku parafialnego przy Kościele pw. Św. Zygmunta przy ul. Krakowskiej 1 w Częstochowie, od poniedziałku do o piątku w godz. 08:00-16:00.

Oprac. Red. NIKiDW
Fot. z książki „Dzieło jednego życia. Ks. Prałat Wacław Bliziński (1870-1944), aut. Sławomir Kęszka, wyd. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi