Opis przedmiotu zamówienia do pobrania:
Rozeznanie Rynku – materiały szkoleniowe 09.2020 branża spożywcza

Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1 spoż.
Załącznik nr 2 formularz ofertowy br.spożywcza
Załącznik nr 3 spożywka
Załącznik nr 4 wzór umowy br.spożywcza
Zapytanie ofertowe materiały