Opis przedmiotu zamówienia do pobrania:
Rozeznanie Rynku – catering branża spożywcza

Załączniki do pobrania:
zapytanie ofertowe_br spożywcza
zał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_spożywcza
zał. 2 Oferta_catering_branża spożywcza
zał. 3 Oświadczenie_br. spożywcza
zał. 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych_br spożywcza
zał. 5 Oświadczenie o spełnianiu kryterium dot. klauzuli społecznej_br spożywcza