Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Gminą Kościelisko, której efektem ma być realizacja wspólnych projektów promujących dziedzictwo kulturalne, hodowlane, historyczne i przyrodnicze terenów Podhala.

Jednym z elementów tego porozumienia jest realizowana przez Instytut inicjatywa „Jagnięcina Podhalańska”. Jej celem jest odbudowa polskich owczych stad, utrzymanie hodowli i tradycyjnego wypasu owiec, jak również przypomnienie tradycji spożywania potraw z jagnięciny oraz szeroka popularyzacja dań kuchni góralskiej.

Fot. GOK Kościelisko