Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza rekrutację otwartą na stanowisko autora do opracowania programu realizacji praktycznej nauki zawodu oraz na stanowisko autora do opracowania zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w branży spożywczej w ramach projektu POWR.02.15.00-00-2015/20 pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 października 2020 r. na adres: projekt2.15@nikidw.edu.pl

Poniżej do pobrania:

AUTOR PROGRAMU PNZ

zał. 1 Formularz ofertowy_autor programu pnz_br.spożywcza
zał. 2 Formularz zgłoszeniowy_autor pnz_spożywcza
zał. 3 Oświadczenie osobowo kapitałowe_br. spożywcza
Zapytanie ofertowe_autor pnz_spożywcza

AUTOR ZASAD JAKOŚCI

zał. 1 Formularz ofertowy_autor zasad jakości_br.spożywcza
zał. 2 Formularz zgłoszeniowy_autor_zasady jakości_spożywcza
zał. 3 Oświadczenie osobowo kapitałowe_br. spożywcza
zapytanie ofertowe_autor zasad jakości_spożywcza

Zapraszamy!