Gwara świętokrzyska ma dla nas ogromną wartość kulturową i chcemy ją pielęgnować! Dlatego też, wychodzimy z inicjatywą zorganizowania pierwszej edycji konkursu skierowanego do wszystkich zainteresowanych gwarą świętokrzyską i zabawą językiem polskim!

Brak ograniczeń wiekowych i terytorialnych! Atrakcyjne nagrody! Serdecznie zapraszamy do zabawy!

Termin nadsyłania zgłoszeń z wypełnionymi kartami odpowiedzi został wydłużony  do dnia 9 października br. włącznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23 października br.

 

Więcej informacji: http://www.miedziana-gora.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=4&artykul=4726&akcja=artykul

Scheduled świętokrzyskie Zapowiedzi Imprez
Urząd Gminy. Miedziana Góra Map