Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego został zarejestrowany przez Komisję Europejską jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP). Jest to 44. polski produkt objęty unijną ochroną.

5 sierpnia 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1154 z dnia 29 lipca 2020 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę „Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego” (ChNP). Chroniona Nazwa Pochodzenia podkreśla nierozerwalny związek produktu z konkretnym obszarem geograficznym, któremu zawdzięcza on szczególną jakość i wyjątkowe cechy.

„Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego” pozyskiwany jest na obszarze województwa małopolskiego w powiecie limanowskim i myślenickim. Jest wytwarzany ze spadzi jodłowej, przez rodziny pszczele rasy kraińskiej, linii Dobra lub ich krzyżówki z innymi pszczołami rasy kraińskiej. Spadź wytwarzana na jodle pospolitej stanowi co najmniej 95 proc. ogólnej zawartości spadzi w tym produkcie, pozostałe 5 proc. może pochodzić z drzew liściastych.

Konsystencja „Miodu spadziowego z Beskidu Wyspowego” jest gęsta i lepka. W formie nieskrystalizowanej ma on barwę czarno-zieloną z możliwymi ciemnobrązowymi przebarwieniami, natomiast po skrystalizowaniu – zielono-szarą do brązowej.

„Miód spadziowy z Beskidu Wyspowego” jest produktem wyjątkowym i ściśle związanym z obszarem, z którego pochodzi. Jego pozyskiwanie odbywa się na terenie nieskażonym przez przemysł, z górskich lasów jodłowych Beskidu Wyspowego. Wykorzystywanie pożytku ze spadzi jodłowej przez pszczoły odbywało się tu od niepamiętnych czasów. Jedną z ich konsekwencji było powstanie pszczoły miejscowej nazwanej w latach 30. linią Dobra.

Połączenie tych wszystkich elementów tj. nasycenie lasów jodłą pospolitą, hodowla pszczoły miejscowej, czystość środowiska, odpowiedni mikroklimat, tradycyjny model gospodarki pasiecznej dał w efekcie produkt najwyższej jakości o niepowtarzalnym smaku. Długa historia pszczelarstwa na tym obszarze przyczyniła się do wykształcenia umiejętności lokalnych pszczelarzy. Wypracowali oni takie zasady postępowania przy produkcji i pozyskiwaniu miodu oraz hodowli pszczół, które są bezpośrednio odzwierciedlone w jego składzie chemicznym i smaku.

Małopolska jest krajowym liderem pod względem ilości produktów regionalnych, które zostały zarejestrowane przez Unię Europejską. 16 z 44 zarejestrowanych polskich produktów pochodzi właśnie z tego województwa.

Red. J.R.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi