TRZY DNI dla TRZECH KULTUR – tak najkrócej można scharakteryzować Festiwal.
Festiwal to trzydniowa impreza przygotowywana przez Muzeum – Zespół Synagogalny w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe Włodawy”. Główny gospodarz i organizator festiwalu realizuje w ten sposób ekumeniczny program ochrony, edukacji i promocji miejscowej tradycji pogranicza kultur, tolerancji i koegzystencji wyznawców prawosławia, judaizmu i katolicyzmu- twórców dziejów Włodawy. Festiwal Trzech Kultur kontynuowany jest co roku dzięki ścisłej współpracy Muzeum z Parafią Rzymsko-katolicką we Włodawie i Parafią Prawosławną. Dzięki temu najważniejsze wydarzenia festiwalowe- koncerty, z udziałem znakomitych wykonawców, odbywają się w zabytkowych świątyniach Włodawy: zespole synagogalnym, cerkwi prawosławnej p.w. Narodzenia NMP oraz kościele św. Ludwika z remontowanym obok klasztorem oo. Paulinów. Stanowią one najlepszą scenerię dla festiwalowych przedsięwzięć. Początkowy układ programu festiwalowego, bezprecedensowo dzielił weekend na poszczególne dni odpowiadające poszczególnym kulturom. Dziś, zaczęło się to przenikać i mieszać. Zupełnie tak, jak w całej kulturze pogranicza.
Celem jego jest przybliżenie i poznanie przeszłości Włodawy z jej wielonarodowościowymi cechami, pokazanie jej niepowtarzalności. Muzeum- główny gospodarz i organizator festiwalu realizuje w ten sposób ekumeniczny program ochrony, edukacji i promocji miejscowej tradycji pogranicza kultur, tolerancji i koegzystencji wyznawców prawosławia, judaizmu i katolicyzmu – twórców dziejów Włodawy.

od do
lubelskie Zapowiedzi Imprez
Czerwonego Krzyża, Włodawa, WYŚWIETL MAPĘ
18 Wrzesień 2020 10:00 13 °C
Czyste niebo icon