Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca Koła Gospodyń Wiejskich z województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie „Koło ARiMR – w sercu wsi”.

Celem Konkursu jest popularyzacja aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa i efektów udzielanej pomocy finansowej oraz zachęcenie do tworzenia nowych organizacji i ich rejestracji w Krajowym Rejestrze KGW.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Krakowie. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zarejestrowanie Koła w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonym przez ARiMR i nakręcenie krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego sposoby wykorzystania otrzymanej pomocy finansowej. Każdy film musi mieć charakter oryginalny, tj. nie może być wcześniej opublikowany lub rozpowszechniony w jakiejkolwiek formie. Przy ocenie jury weźmie też pod uwagę jakość i kreatywność nadesłanych nagrań.

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 30. lipca do 16. października 2020 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:
https://www.arimr.gov.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy/artykuly/konkursu-pt-kolo-arimr-w-sercu-wsi.html?fbclid=IwAR1MYULr-IyRx9G_zIva5GV5aw1PULBoyMaVvASw8bbqAro0J5bMA1P8EsM

Źródło: arimr.gov.pl