18 lipca 2020 r. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyło się szkolenie z przyzagrodowego chowu gęsi, w którym wzięły udział Panie z kilkunastu Kół Gospodyń Wiejskich. Laureatki Konkursu „Tradycyjna Gęsina Wiejska” otrzymały dyplomy.

Szkolenie odbyło się w ramach Inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska” TGW, której celem jest promowanie przyzagrodowego chowu gęsi i przetwórstwa gęsiny metodami tradycyjnymi. W szkoleniu wzięło udział ponad 50 Pań z Kół Gospodyń Wiejskich zainteresowanych pozyskaniem wiedzy na temat zasad przyzagrodowego chowu gęsi i wytwarzania z nich produktów, do których należy nie tylko gęsina, ale również smalec, pierze i puch.

Uczestniczki przywitał i wprowadził w temat dr Mikołaj Niedek, koordynator merytoryczny Inicjatywy TGW. Pierwszą część szkolenia, poświęconą zasadom proekologicznego chowu gęsi poprowadziła dr Halina Bielińska z Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej. W jej opinii polska wieś posiada znakomite warunki do przyzagrodowego chowu gęsi. Najlepiej przystosowaną do tych warunków odmianą jest Gęś Biała Kołudzka, choć dr Bielińska zaprezentowała również inne rasy gęsi, popularne niegdyś w różnych regionach Polski, jak gęś pomorska, kartuska, suwalska, rypińska, lubelska.

Na szkoleniu obecne były trzy Koła Gospodyń Wiejskich, które wzięły udział w Konkursie „Tradycyjna Gęsina Wiejska” (trwającym do 18-go czerwca): KGW Sośno, KGW Szeroka Struga, KGW Wójcin (KGW Rybki z Drzewian niestety nie mogły być obecne). Nagrodą konkursową był zakup do 100 sztuk piskląt. Laureackie KGW otrzymały dyplomy i pierwszą publikację kulinarną Instytutu – Kanon Kuchni Polskiej z dedykacją Dyrektora dr Karola Krajewskiego. Następnie KGW zaprezentowały działalność swoich Kół i osiągnięcia. W ceremonii wręczenia dyplomów uczestniczył pełnomocnik Dyrektora Pan Wojciech Maksymiuk. Laureatkom Konkursu serdecznie gratulujemy!

Po prezentacji laureatek swoje wystąpienie miał przedstawiciel firmy PRO-FEED, która opracowała naturalną paszę bez GMO rekomendowaną w żywieniu gęsi i zalecaną w ramach standardu TGW.

Dalszą część szkolenia poprowadził Pan Andrzej Klonecki, prezes Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

W tej części uczestniczki miały możliwość wzięcia udziału w pokazie profesjonalnego rozbioru gęsi, a następnie skosztowania dań i potraw z gęsiny.

W trzeciej części szkolenia walory odżywcze i prozdrowotne gęsiny przedstawiła Pani Kinga Biernacka, zaś walory kulinarne gęsiny, na tle perspektyw rozwoju rynku produktów gęsich, Pan Grzegorz Łapanowski.

Wszystkim KGW, które zdecydowały się przyjechać do Warszawy i wziąć udział w szkoleniu serdecznie dziękujemy i zachęcamy do rozwijania swojego potencjału w zakresie chowu i przetwórstwa gęsi. W ramach Inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska” na jesieni br. planowany jest konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na tradycyjne produkty i potrawy z gęsiny. Już teraz wszystkie KGW mające się czym pochwalić „w temacie gęsi” serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie w ramach Inicjatywy TGW.