Regionalna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim zaprasza do udziału w VI edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Mogą wziąć w nim udział podmioty mające siedzibę na terenie województwa podlaskiego i osoby fizyczne działające lub zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, w szczególności: liderzy środowisk lokalnych, grupy nieformalne, stowarzyszenia, fundacje, Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) i sołectwa.

Konkurs będzie prowadzony w trzech kategoriach:
• działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy;
• działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy;
• działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.

Podejmowane działania mogą dotyczyć następujących dziedzin:
• kultywowanie tradycji i obyczajów;
• aktywność kulturalno-sportowa;
• integracja społeczna i pokoleniowa;
• budowa i poprawa wizerunku wsi;
• ochrona środowiska i ekologia;
• współpraca

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie do 14.09.2020 r. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 31.12.2020 r.

Więcej informacji pod adresem:
http://podlaskie.ksow.pl/news/entry/15563-ruszamy-z-konkursem-pt-olimpiada-aktywnosci-wi.html

Źródło: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Podlaskie.