Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 roku.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość wsparcia jest uzależniona od liczby członków i wynosi:

• 3000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
• 4000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
• 5000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Pomoc finansowa może być przeznaczona na realizację celów związanych z:

• działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
• działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
• rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
• inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
• upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
• reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
• rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2020 roku bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Więcej informacji na stronie: https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html

Red. J.R.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa