8 lipca w Sali Odczytowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyła się konferencja „Etyka w łańcuchu żywnościowym od producenta do konsumenta”. Pierwotnie spotkanie miało się odbyć w marcu, po podpisaniu Kodeksu Etyki Żywnościowej, jednak wybuch pandemii zaprzepaścił te plany.

18 marca 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, podpisał Kodeks Etyki Żywnościowej. Dokument ten honorowym patronatem objął Prezydent Andrzej Duda. Jak napisano w dokumencie „Stosowanie zasad etycznych przez uczestników łańcucha żywnościowego zapewni zaufanie konsumentów oraz wpłynie na utrzymanie wysokiej jakości i renomy polskiej żywności na rynku krajowym i rynkach światowych”.

Podczas konferencji „Etyka w łańcuchu żywnościowym od producenta do konsumenta” Kodeks Etyki Żywnościowej podpisali przedstawiciele kolejnych związków i organizacji branżowych włączających się w tę ideę. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że niniejszy dokument jest efektem wielu lat pracy nad trudnym procesem skodyfikowania całego zagadnienia. „Troska o konsumenta, o zdrowie nas wszystkich jest jedną z głównych przesłanek leżących u podstaw powstania Kodeksu” – podkreślił. Dodał również, że przestrzeganie zawartych w nim zasad powinno odbywać się na każdym etapie łańcucha żywnościowego i dotyczyć wszystkich jego uczestników. „Chciałbym, aby polska żywność postrzegana była na świecie jako żywność gwarantowana, najwyższej jakości. Stąd tak dużą wagę powinniśmy przywiązywać do przestrzegania przez każdego uczestnika łańcucha żywnościowego wszystkich zasad etyki, które zawarte są w Kodeksie” – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Głos zabrał również dyrektor Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Karol Krajewski, który zwrócił uwagę na kontekst historyczny zagadnienia etyki w rolnictwie. W swoim wystąpieniu nawiązał do historii budynku, w którym obecnie mieści się Instytut Przypomniał, że od 1875 roku funkcjonowało tu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, które dokumentowało historię polskiego przemysłu, rolnictwa i rzemiosła. Mówił o szacunku do ziemi i wielkim patriotyzmie chłopów.

Na konferencji omawiano też zagadnienia dotyczące zachowania standardów etycznych w produkcji żywności, gwarantujących jakość i zaufane odbiorców, przestrzegania zasad etycznych w codziennym życiu konsumenta oraz sposobów zapobiegania konfliktom etycznym w hodowli zwierząt i w uboju oraz możliwości ich rozwiązania.

Red. J.R.