Zapraszamy do nauki polskiej muzyki tradycyjnej w ramach nowego programu pn. „W sieci mazurka”. Warsztaty on-line przez całe lato będzie prowadził Janusz Prusinowski.

Program „W sieci mazurka” będzie próbą syntezy doświadczeń terenowych Janusza Prusinowskiego, zebranych przez prawie 30 lat nauki u wiejskich muzykantów i praktykowania gry na skrzypcach, harmonii polskiej, basach, bębenku obręczowym, barabanie oraz śpiewu i tańca. Na przykładzie twórczości wybranych wiejskich mistrzów przedstawione zostaną zarówno podstawy gry na wymienionych instrumentach, umożliwiające rozpoczęcie grania osobom początkującym, jak i specyficzne elementy stylu, zdobienia, rytmizacji, współpracy poszczególnych instrumentów w zespole, właściwe wybranym mistrzom i regionom.

Projekt będzie się składał z trzech części. W pierwszej części zostanie opublikowanych 13 filmów warsztatowych, wprowadzających w rozmaite elementy tradycyjnej gry na skrzypcach, harmonii i akordeonie, bębnie i basach. Podstawą nauki będą archiwalne nagrania wiejskich mistrzów ze zbiorów fundacji Muzyka Odnaleziona. Zostanie również nawiązana współpraca z wirtualnym bębnistą, a osoby nieposiadające harmonii polskiej będą mogły używać aplikacji harmonista.pl. Publikacja kolejnych odcinków rozpocznie się 17 lipca 2020 r. na profilu w sieci mazurka i będzie kontynuowana do września w rytmie dwóch odcinków tygodniowo.

W części drugiej odbędzie się 13 interaktywnych spotkań warsztatowych online, podczas których Janusz Prusinowski będzie wspierał muzycznie i technicznie osoby, które podjęły naukę kolejnych utworów. Zakładamy międzynarodowy charakter spotkań, a uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość dosyłania własnych nagrań filmowych z wybranymi utworami.

Trzecim, finałowym etapem będą bezpośrednie spotkania i warsztaty na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata (29.09-3.10.2020), podczas których wspólnie zostanie dopracowany repertuar warsztatowy, a następnie zagrany podczas Nocy Tańca.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.festivalmazurki.pl/