Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J.K. Steczkowskiego zaprasza do wzięcia udziału w czwartej edycji konkursu „Moja Mała Ojczyzna”. To doskonała okazja na aktywizację lokalnego środowiska, które poprzez infrastrukturę może wpłynąć na poprawę jakości swojego życia.

Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności i modernizacji.

Jest on skierowany do fundacji, stowarzyszeń, domów kultury, bibliotek publicznych, jednostek samorządu terytorialnego i kół gospodyń wiejskich. Uzyskane środki finansowe powinny być wykorzystane na:

• poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
• pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych;
• wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
• wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
• zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
• porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
• zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu;
• koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto;
• koszt tablicy informacyjnej.

Projekt powinien trwać od 1 do 6 miesięcy, zakładać cykl działań (nie chodzi o jednorazową akcję) i być zrealizowany w terminie 04.01.2021 r. do 31.08.2021 r. Najlepsze pomysły zostaną dofinansowane na kwotę 30 000,00 zł brutto.

Termin składania wniosków mija 31 sierpnia 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
1 października 2020 r.

Więcej informacji pod adresem: https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/

Red. J.R.

Źródło: Fundacja BGK