W dniach 17-25 lipca 2020 roku w Łucznicy odbędzie się kolejna edycja Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki – cyklu szkoleniowego organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa jest skierowana do osób poszukujących inspiracji w rękodziele i tradycji oraz kulturze lokalnej.

Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki to cykl szkoleniowy adresowany do plastyków, instruktorów i praktyków kultury, którzy poszukują inspiracji do realizacji nowych projektów, chcieliby poznać i włączyć rękodzieło jako nową formę pracy do programu zajęć edukacji artystycznej oraz zdobyć informacje na temat zasad tworzenia pracowni rękodzieła artystycznego. Wszyscy zainteresowani mogą wziąć udział w jednym z czterech kursów: sitodruk, wiklina, witraż, ceramika oraz wydarzeniach dodatkowych Letniej Akademii.

Szkolenia mają na celu wzmocnienie kompetencji kadr kultury dotyczących rękodzieła artystycznego, przekazanie wiedzy na temat tworzenia pracowni edukacji artystycznych i rękodzieła w społecznościach lokalnych oraz stworzenie przestrzeni do rozmów, spotkań i dyskusji na temat znaczenia tej formy sztuki.

Zwieńczeniem cyklu szkoleń w ramach Letniej Akademii Rękodzieła i Sztuki jest dyplom potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie rzemiosła artystycznego, uprawniający do samodzielnego prowadzenia pracowni rękodzieła artystycznego.

Letnia Akademia Rękodzieła i Sztuki zrealizowana jest we współpracy merytorycznej i technicznej Stowarzyszenia Akademia Łucznica.

Źródło: Narodowe Centrum Kultury

Red. J.R.