Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2020”.

Celem Konkursu jest kreowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, tworzenie pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego i lubelskiej wsi oraz upowszechnianie wiedzy z tego zakresu.

Mogą wziąć w nim udział rolnicy z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD. Zainteresowani udziałem w konkursie mogą zgłaszać się sami. Swoich kandydatów mogą też typować różne instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne wizytacja w poszczególnych gospodarstwach nie będzie możliwa, dlatego też niezbędne jest przesłanie szerokiej dokumentacji osiąganych wyników i sukcesów związanych z gospodarstwem. Dołączenie filmu promującego gospodarstwo będzie dodatkowo punktowane.

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 lipca 2020 roku.

Więcej informacji pod adresem:
https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/rusza-i-edycja-konkursu-ekolubelskie-2020/

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Red. J.R.