Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej Kujawsko – Pomorskiego Centrum Kultury oraz Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zapraszają do udziału w 19 Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Tkaniny Unikatowej. Konkurs jest adresowany tylko do twórców nieprofesjonalnych bez ograniczeń wiekowych, a ilość prac nie może przekraczać trzech.
Termin nadsyłania prac lub osobistego ich dostarczenia upływa 15 czerwca 2020 r.