Pan Prezydent Andrzej Duda nie zapomina o gościnnych salach Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, gdzie w lutym 2019 roku zapoczątkował proces jednoczenia organizacji rolniczych i związków branżowych rolników poprzez patronat nad utworzeniem Porozumienia Rolniczego. Podkreślił, że „rola polskich rolników jest dla państwa polskiego nie do przecenienia. To oni zabezpieczają jeden z ważnych sektorów bezpieczeństwa publicznego, państwowego, społecznego, a mianowicie bezpieczeństwa żywnościowego” – podczas uroczystego podpisania umowy programowej z Krajową Radą Izb Rolniczych w siedzibie Instytutu 22 czerwca 2020 roku.

W tym dniu została podpisana umowa programowa pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Andrzejem Dudą, a Krajową Radą Izb Rolniczych, reprezentowaną przez Prezesa Pana Wiktora Szmulewicza, w obecności Zarządu Krajowej Rady oraz Kancelarii Prezydenta- Pani Minister Haliny Szymańskiej wraz ze współpracownikami oraz mediów.

Rolnictwo jest niezwykle ważne dla funkcjonowania państwa (…) Dzisiaj żywność to także ważna część naszego eksportu i ogromnie ważna część naszego Produktu Krajowego Brutto, a więc niezwykle ważny czynnik rozwojowy” – podkreślił Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu. Wyraził zadowolenie, że po pięciu latach sprawowania swojego urzędu, samorząd zawodowy rolników, jako podmiot niezależny od władzy państwowej, reprezentujący interesy środowiska rolniczego, zdecydował się na współpracę z głową państwa. W opinii pana Prezydenta to znak, że przez ostanie pięć lat dobrze wykonywał swoje obowiązki wobec tej grupy społecznej. ”Dzisiaj samorząd zawodowy rolników decyduje się na zawarcie ze mną porozumienia (…) Wskazuje to, że chce ze mną współpracować w zakresie dalszej pracy, służby dla Rzeczpospolitej przez pryzmat funkcjonowania naszego rolnictwa, przez pryzmat życia ludzi na obszarach wiejskich, przez pryzmat kształtowania naszego państwa” – powiedział Andrzej Duda. Podkreślił również satysfakcję z zawarcia tego porozumienia i zapewnił, że rolnicy byli i zawsze będą „podmiotem wszechstronnej troski ze strony państwa”.

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz zaznaczył, że dla rolników zawsze bardzo ważna była miłość do ziemi i do ojczyzny. „Zawsze w ustach naszych przodków było rzeczą najważniejszą i nadal nią jest: Bóg, Honor i Ojczyzna. I jesteśmy i będziemy tych naszych wartości bronić”. Podziękował Prezydentowi, że podziela te ideały i zawsze jest gotów stanąć w ich obronie.

W podpisanym porozumieniu Prezydent Andrzej Duda zobowiązał się m.in. do podejmowania działań na rzecz zwiększenia roli samorządu rolniczego względem instytucji działających na rzecz rolnictwa, wzmocnienia ośrodków doradztwa rolniczego, utrzymania (zwiększenia) potencjału wytwórczego producentów rolnych w ramach proponowanych przez rząd mechanizmów minimalizujących skutki gospodarcze epidemii COVID-19, wypracowania optymalnych rozwiązań organizacyjnych oraz prawnych, wspierających zarówno rodzinne, jak i największe gospodarstwa rolne, zapewnienia rozwiniętego systemu wsparcia rolników w sytuacjach nadzwyczajnych oraz promocji patriotyzmu gospodarczego w postawach konsumenckich w odniesieniu do polskiej produkcji rolnej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zadeklarowała gotowość do współpracy z Prezydentem Andrzejem Dudą na rzecz wsparcia polskich rolników i rozwoju polskiej wsi, i w związku z tym zwrócenie się do członków samorządu rolniczego o wzięcie udziału w wyborach prezydenckich i głosowanie na kandydata, który będzie godnie reprezentował wartości i interesy polskich rolników.

Apel ten poskutkował, bo jak wykazują wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich 2020 ponad 70% rolników zagłosowało na kandydaturę Andrzeja Dudy na Prezydenta RP.

Tekst: J.R.