Gminny Ośrodek Kultury gminy Psary rozpoczął realizację projektu „Wyśpiewana tradycja-zespoły śpiewacze Zagłębia Dąbrowskiego”, którego celem jest popularyzacja i promocja tradycji śpiewania regionalnych pieśni ludowych przez lokalne zespoły śpiewacze.

Projekt jest skierowany do gminnych zespołów śpiewaczych działających na terenie gminy Psary oraz do wszystkich, którzy badają i są zainteresowani poznawaniem muzycznych tradycji ludowych Zagłębia Dąbrowskiego. Będzie realizowany w okresie od czerwca do października 2020 roku.
W czasie otwartej rekrutacji zostaną wybrane trzy zespoły, które otrzymają wsparcie szkoleniowe w postaci profesjonalnych warsztatów wokalnych i etnomuzykologicznych on-line. Ich twórczość, historia i repertuar zostaną opracowane przez badaczy i opublikowane w postaci dedykowanej strony internetowej: zespolyspiewacze.pl. To cyfrowe repozytorium złożone będzie z 9 dedykowanych każdemu zespołowi zakładek zawierających:

• materiał historyczny o powstaniu i działalności zespołu przygotowany przez Magdalenę Szyndler
• zapisy nutowe ludowego repertuaru
• utwory w wersji audio do odsłuchania
• zbiór zdigitalizowanych fotografii z archiwów zespołów.

Ponadto powstaną dostępne na wolnych licencjach materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć z edukacji regionalnej o ruchu śpiewaczym z Zagłębia Dąbrowskiego (scenariusze edukacyjne w formie graficznych kart pracy PDF oraz 5 lekcji on-line dla dzieci i młodzieży).

Środki na realizację tego przedsięwzięcia zostały pozyskane z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu KULTURA W SIECI.

Red. J.R.

Źródło: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary.