Dofinansowanie projektów Kół Gospodyń Wiejskich

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosiła program Generacja 6.0, w którym będą mogły wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w ARiMR. Kwota dofinansowania wynosi do 15.000 zł brutto na każdy Projekt. Wnioski można składać do 17 lipca 2020 r.
Organizując trzeci nabór wniosków w programie Generacja 6.0, Fundacja chce przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i technologicznemu seniorów, poprzez inicjatywy w tych obszarach mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie umiejętności. Zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne mają poprawić sprawność fizyczną i kondycję ruchową osób w wieku 60+. Celem programu jest także rozwój zainteresowań kulturalnych dzięki organizacji różnych wydarzeń kulturalnych skierowanych do seniorów.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:
• przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu,
• zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu,
• organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 4 500,00 złotych brutto,
• usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto,
• koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 złotych brutto,
• ewentualne porady specjalistyczne.

Wnioski należy złożyć w generatorze na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl.
Projekt powinien trwać od 4 do 6 miesięcy, czyli minimum 120 dni, przy czym powinien być realizowany cyklicznie (nie chodzi o jednorazowe działanie). Realizacja projektów musi odbywać się w terminie od 04.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
Wyniki zostaną ogłoszone 15 października 2020 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://www.fundacja.bgk.pl/programy/

Opr.
Elżbieta Osińska-Kassa