Konkurs „Patroni naszych kościołów” organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie to część z cyklu konkursów poświęconych postaciom świętych, których kult przez długie wieki chrześcijaństwa, aż do dnia dzisiejszego, stanowi jeden z głównych elementów pobożności. W tym roku tematem jest postać świętego Michała Archanioła.

Artyści ludowi w swoich pracach często wykorzystywali motywy świętych. Nawiązując do religijnego rodowodu sztuki ludowej Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie po raz kolejny podjął się organizacji konkursu rzeźbiarskiego „Patroni naszych Kościołów”. Tematem tegorocznej edycji jest postać świętego Michała Archanioła – najważniejszego spośród aniołów, obdarzonego przez Boga szczególnym zaufaniem.

Celem Konkursu jest pobudzenie inwencji twórczej oraz nawiązanie współpracy z twórcami ludowymi, rzeźbiarzami amatorami z terenu Polski, prezentacja dziedzictwa kulturowego poszczególnych regionów naszego kraju, kształtowanie świadomości lokalnej i postawy utożsamiania się z jej dziedzictwem kulturowym oraz zainspirowanie twórców tematem św. Michała Archanioła.

Konkurs ma charakter otwarty. Prace konkursowe nawiązujące tematycznie do sztuki ludowej, rzeźby lub płaskorzeźby mogą być wykonane w drewnie, kamieniu lub glinie. Należy je dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne, natomiast każdy uczestnik konkursu – katalog i dyplom.

Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i rozdanie nagród nastąpi 26 września 2020 roku w Kościele p.w. MB Nieustającej Pomocy w Krzeszowie.

Więcej informacji na stronie: https://www.stryszawa.pl/tradycja-i-kultura/aktualnosci-kulturalne/konkurs-rzezbiarski-quot-patroni-naszych-kosciolow-quot

Red. J.R.

Źródło: Portal gminy Stryszawa: stryszawa.pl