Szanowne Panie z Kół Gospodyń Wiejskich!

Jeszcze do 18-go czerwca można składać deklaracje przystąpienia do inicjatywy promującej przyzagrodowy chów gęsi i przetwórstwo gęsiny metodami tradycyjnymi pn. „Tradycyjna Gęsina Wiejska”, którą prowadzi Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zainteresowane Koła Gospodyń Wiejskich mogą wziąć również udział w Konkursie, w którym nagrodą będzie zakup do 100 sztuk piskląt!

Zależy nam na tym, aby w polskim krajobrazie wiejskim na nowo powszechnie pojawiły polskie białe gęsi, a gospodarstwa rolne mogły z tego tytułu czerpać dodatkowe przychody. Gęsina to smaczne i bardzo zdrowe mięso, a tradycyjne przepisy na jej przyrządzanie są Paniom z pewnością znane. Warto kultywować te dobre zwyczaje i je upowszechniać. Koła Gospodyń Wiejskich mogą być w tym liderem!

Inicjatywa „Tradycyjna Gęsina Wiejska” jest nieodpłatna, a udział w niej pozwoli Waszemu Kołu na:
• zapoznanie się z zasadami i korzyściami związanymi z przyzagrodowym chowem gęsi;
• uzyskanie wsparcia szkoleniowego w zakresie chowu przyzagrodowego gęsi, przetwarzania gęsiny i przygotowywania potraw oraz produktów gęsich,
• dostęp do standardu chowu gęsi i zasad ich tradycyjnego żywienia,
• uzyskanie wsparcia w zakresie zbytu produktów gęsich.
Aby zgłosić udział w Inicjatywie „Tradycyjna Gęsina Wiejska” należy pobrać, wypełnić, podpisać i wysłać do Nas list intencyjny, którego wzór można pobrać poniżej:

Wzór listu intencyjnego (PDF)
Wzór listu intencyjnego (docx)

Podpisany list intencyjny prosimy przesłać do nas najpóźniej do 18-go czerwca br. pocztą tradycyjną lub skan na adres e-mail: tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl

Koła zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu i wzorem deklaracji zgłoszeniowej:

REGULAMIN KONKURSU – TRADYCYJNA GĘSINA WIEJSKA
Formularz Zgłoszeniowy do konkursu TGW

Koła Gospodyń Wiejskich zainteresowane Inicjatywą „Tradycyjna Gęsina Wiejska” prosimy również o wypełnienie ankiety online, która pomoże nam lepiej zaprojektować nasze działania i przygotować potrzebne wsparcie.

Do wypełnienia ankiety potrzebne będą informacje:
• dane adresowe Koła Gospodyń Wiejskich, w tym do osoby kontaktowej w sprawie chowu gęsi,
• czy w regionie, w którym działa Wasze Koło istniały tradycje chowu gęsi?
• ile gospodarstw we wsi prowadzi już chów przyzagrodowy gęsi (do 300 sztuk) i jak liczne są stadka?
• ile gospodarstw rolnych, których właścicielkami są członkiniami KGW może być zainteresowanych przyzagrodowym chowem gęsi i jak licznymi stadkami?
• czy gospodarstwa i Koło będą zainteresowane sprzedażą żywych gęsi, czy też przetworzonych produktów z gęsiny?
• do ankiety można też wpisać aktualną ofertę produktów Koła Gospodyń Wiejskich oraz swoje propozycje i uwagi.

Zachęcamy również do zapoznania się z praktycznym przewodnikiem „Tradycyjna Gęsina Wiejska. Standard chowu gęsi”. W jego pierwszej części znajduje się kwestionariusz pozwalający oszacować potencjał gospodarstwa do przyzagrodowego chowu gęsi.

Udostępniamy też przykładowe wyliczenia kosztów przyzagrodowego chowu gęsi oraz odpowiedzi na pytania, jakie pojawiają się w związku z naszą Inicjatywą:

Przykładowe koszty przyzagrodowego chowu gęsi
Pytania i odpowiedzi nt. Inicjatywy TGW

Zapraszamy również do zapoznania się z ulotką na temat Inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska” oraz z rozmową z jej koordynatorem merytorycznym, dr Mikołajem Niedkiem.


Rozmowa z dr Mikołajem Niedkiem

Informacji w sprawie inicjatywy TGW udzielają:

Jolanta – tel. 508 925 725 
Urszula – tel. 511 134 544
e-mail: tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl