Babiogórskie Centrum Kultury ogłosiło tegoroczną edycję konkursu rzeźbiarskiego im. Antoniego Mazura. Konkurs jest skierowany do artystów ludowych i jest wydarzeniem towarzyszącym Babiogórskiej Jesieni.

To już trzecia odsłona konkursu. Celem inicjatywy jest aktywizacja artystów ludowych i prezentacja ich sztuki. Konkurs ma także za zadanie dokumentowanie ciągłości babiogórskiej kultury materialnej, pozyskanie cennych prac dla placówek muzealnych oraz przybliżenie postaci patrona – wybitnego rzeźbiarza ludowego z Zawoi.

Adresatami konkursu są rzeźbiarze – amatorzy. Zgłoszenia będą przyjmowane w dwóch kategoriach: rzeźby i płaskorzeźby. Wszystkie prace muszą nawiązywać do regionalnych babiogórskich tradycji artystycznych i rzemieślniczych oraz powinny prezentować przyrodnicze i kulturowe walory regionu.
Dzieła o rozmiarach od 40 do 200 cm należy zgłaszać do 4 września 2020 r. Prace zostaną zaprezentowane na Biennale podczas Babiogórskiej Jesieni.

„Babiogórska Jesień” to festiwal prezentujący folklor i sztukę ludową Beskidów. Jest jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w tym regionie. Odbywa się co roku pod koniec sezonu wypasowego przez co kultywuje tradycje pasterskie.

Konkurs współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Kultura ludowa i tradycyjna.

Więcej informacji na stronie: www.skarbygorali.pl

Red.: M.T.