Prezydent RP Andrzej Duda 3 czerwca 2020 roku spotkał się z Kołami Gospodyń Wiejskich z Lubelszczyzny w Urszulinie. Podczas wizyty podkreślał, ogromne znaczenie Kół w tradycji, umacnianiu obyczajów i tożsamości narodowej. Waszej działalności nie da się wycenić – tak wiele robicie dla lokalnej społeczności – mówił.

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z Kołami Gospodyń Wiejskich dziękował ich członkiniom za niezwykłe zaangażowanie w życie społeczne. Stwierdził, że są one autentycznymi twórczyniami społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich i na obszarach mniejszych polskich miast, ale przede wszystkim są budowniczymi naszej tradycji, którą przekazują z pokolenia na pokolenie. Poza tym tworzą specyficzne więzi – pomiędzy kobietami, pomagają sobie, wspierają się w trudnych sytuacjach, wyznaczają sobie drogę w życiu, tworzą tak ważny obecnie kapitał społeczny na polskiej wsi.


Prezydent zestawił koła gospodyń wiejskich z drużynami strażaków ochotników, jego zdaniem obie te organizacje są do siebie w jakimś sensie podobne. „Każdy w swojej grupie buduje to życie lokalne, co ma niezwykłe znaczenie także dla budowania i przenoszenia tradycji, tego, co ważne. Dlatego przetrwaliśmy przez pokolenia, przez wieki. Bo według mnie to właśnie te społeczności wiejskie niejednokrotnie przeniosły Polskę i polskość przez bardzo trudny okres zaborów, stawiając ostry opór przeciwko rusyfikacji, germanizacji, przeciwko wszystkiemu temu, co robiono, żeby nas wynarodowić, żeby odebrać naszą tożsamość” – powiedział Prezydent. Podkreślił jednocześnie, że zarówno działalność KGW jak i OSP jest dla niego bardzo ważna.

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że na polskiej ziemi, ludzie od pokoleń są związani z ojcowizną „gdzie jest tak niewielu przyjezdnych, a tak wielu miejscowych, którzy mieszkają tutaj od zawsze, odkąd rodziny sięgają pamięcią swojej historii. Ta tkanka jest dla mnie ogromnie ważna.

Podkreślił, że między innymi dlatego był wielkim orędownikiem przekształcenia Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie na Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi: „Instytut – po to, aby tę kulturę i dziedzictwo rozwijać, żeby to było takie miejsce, do którego Panie możecie przychodzić, zgłaszać się, jeżeli chcecie dowiedzieć się o tym, co było wcześniej; że może gdzieś jakieś ślady tej tradycji zginęły, że może coś można odtworzyć, odbudować. Mówię to zwłaszcza tam, gdzie kół gospodyń wiejskich nie było a często ich nie było w różnych wioskach, osiedlach, siołach, gdzie kobiety chcą stworzyć koło gospodyń wiejskich, gdzie jeszcze do tej pory ten obyczaj nie zafunkcjonował. To właśnie tam będą mogły przyjść i dowiedzieć się, jakie były obyczaje na ich terenie. Obyczaje, które były może obyczajami ich prababci. Dla mnie to jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że także i Panie przekażecie swoją pamięć i tradycję, żeby mogła tam zostać udokumentowana i w swoisty sposób zdeponowana” – powiedział Prezydent Andrzej Duda.

Prezydent przyznał, że od zawsze chciał, aby działalność KGW zyskała na znaczeniu, żeby miała mocniejsze podstawy i możliwości rozwijania się. Dlatego w 2018 roku był orędownikiem ustawy, która dzisiaj reguluje funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich, która uczyniła z kół gospodyń wiejskich specjalne organizacje o charakterze lokalnym, która dała im możliwość uzyskania osobowości prawnej i finansowania ze strony państwa. Poinformował, że w ostatnich dniach podpisał nowelizację tej ustawy, która w 2020 r. przewiduje 40 mln zł na funkcjonowanie tych organizacji (o 10 mln więcej niż w zeszłym roku).

Na koniec spotkania Prezydent prosił o przekazanie pozdrowień nieobecnym członkiniom Kół razem z podziękowaniami za ich działalność: „którą doprawdy trudno ocenić, a już na pewno wycenić się jej nie da – bo tak wiele robione jest dla społeczności lokalnej, dla młodych, dla naszej tradycji, dla pamięci, dla umacniania obyczajów, tożsamości – tego wszystko, co jest tak bardzo ważne i stanowi o tym, że możemy z podniesioną głową mówić o sobie: tak, jesteśmy Polakami i tak, w większości wywodzimy się z terenów wiejskich. Bo taka jest prawda”. Życzył powodzenia, realizacji wszystkich marzeń, planów i zamierzeń. Wyraził też wdzięczność za spotkanie z Paniami z Kół Gospodyń Wiejskich na Lubelszczyźnie i podziękował za miłe przyjęcie.

Red. A. Szymańska
Źródło: prezydent.pl