Organizator: Zespół Pieśni i Tańca „Lublin”

Celem wydarzenia jest ochrona dziedzictwa narodowego i kultywowanie tradycji ludowych; prezentacja potencjału artystycznego zespołów z różnych stron świata, zarówno przed festiwalową publicznością, jak też tymi mieszkańcami miasta i regionu, których kontakty z folklorem bywały jedynie okazjonalne, a także wzajemnie między uczestniczącymi w MSF zespołami; edukacja w zakresie tanecznym i muzycznym, wzajemna nauka i wymiana doświadczeń; nawiązywanie przyjacielskich kontaktów i więzi między uczestnikami festiwalu.
Więcej informacji: zpit.lublin.pl

od do
lubelskie Zapowiedzi Imprez
Lublin WYŚWIETL MAPĘ
8 Lipiec 2020 06:00 13 °C
Kilka chmur icon