Szanowne Panie z Kół Gospodyń Wiejskich!

Tydzień temu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi rozpoczął inicjatywę promującą przyzagrodowy chów gęsi i przetwórstwo gęsiny metodami tradycyjnymi pn. „Tradycyjna Gęsina Wiejska”, do której Pragniemy Was serdecznie zaprosić!

Inicjatywa „Tradycyjna Gęsina Wiejska”! Zapraszamy KGW do wzięcia udziału!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi inicjatywy, poniżej prezentujemy przykładowe pytania i odpowiedzi, które pozwolą rozszerzyć wiedzę i uzyskać szerszy zakres informacji w interesujących Państwa kwestiach dotyczących „Tradycyjnej Gęsiny Wiejskiej”. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Zachęcamy również do zapoznania się z praktycznym przewodnikiem „Tradycyjna Gęsina Wiejska. Standard chowu gęsi”. W jego pierwszej części znajduje się kwestionariusz pozwalający oszacować potencjał gospodarstwa do przyzagrodowego chowu gęsi.

Red. A.S.