Narodowy Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi złożył wniosek o dofinansowanie projektu renowacji pomieszczeń, w których dawniej mieściło się Muzeum Przemysłu i Rolnictwa oraz pracownia chemiczna Marii Skłodowskiej-Curie. Projekt został zgłoszony zgodnie z programem „Kultura” w ramach działania 1 : „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”.

Nie każdy wie, że budynek, w którym obecnie swoją siedzibę ma Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, posiada tak bogatą historię związaną z jedną z najwybitniejszych polskich uczonych- Marią Skłodowską-Curie. Nasza dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, prekursorka nowej gałęzi chemii – radiochemii, miała tutaj swoją pracownię chemiczną. Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie nasza Noblistka prowadziła badania naukowe. Jak sama wspominała w 1913 r.: „tu w tym gmachu nauczyłam się doskonale analizy chemicznej, że mi to potem dopomogło do wyodrębnienia radu i polonu”. Można śmiało stwierdzić, że Pracownia Chemiczna Muzeum Przemysłu i Rolnictwa była milowym krokiem w rozwoju kariery naukowej Marii Skłodowskiej-Curie.
Celem projektu jest odtworzenie nie tylko pracowni, ale również pozostałych pomieszczeń Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, które istniało w latach 1884-1951. Po gruntownym remoncie pomieszczeń, będą one wykorzystywane do celów edukacyjno-kulturalnych. W programie dydaktycznym uwzględniono również szkolenia z zakresu:
-życia i działalność naukowa Marii Skłodowskiej-Curie
-historia rozwoju przemysłu
-historia rozwoju rolnictwa
-przedsiębiorczość kulturalna i marketing kultury
-zarządzanie dziedzictwem kulturowym.
Reaktywowane muzeum zostanie umeblowane zgodnie ze stylem z tamtego okresu. Będzie też miejscem nowoczesnym, wyposażonym w urządzenia multimedialne, które będą zachęcać oraz wspomagać ogólnodostępny program dydaktyczny. Docelowo, zrewitalizowane muzeum będzie miejscem dialogu naukowo-kulturowego. Każdy będzie mógł namacalnie poznać historię tego miejsca oraz zgłębić jej kulturowe znaczenia.
Wnioskowany Projekt idealnie wpisuje się w działalność statutową Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Plan odrestaurowania historycznych pomieszczeń ma na celu promowanie polskiego dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcie to jest jednocześnie zalążkiem realizacji przyszłych projektów kulturowych Instytutu. Przywracanie do życia tak istotnych, aczkolwiek zapomnianych obiektów dziedzictwa narodowego będzie nadrzędnym kierunkiem działań NIKiDW.