Suwalski Ośrodek Kultury rozpoczyna realizację projektu poświęconego ochronie zanikających tradycji tkackich regionu. W ramach przedsięwzięcia dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędą się nieodpłatne warsztaty tkaniny wielonicielnicowej, dwuosnowowej i sejpaków.

Dawniej tkactwo było zajęciem powszechnie uprawianym na Suwalszczyźnie, wykonywanym głównie przez kobiety. Tradycje wyrobu tkanin były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Warsztat tkacki i krosna należały do podstawowego wyposażenia właściwie każdego domostwa. Tkano na nich materiały na ubrania oraz tkaniny potrzebne do praktycznego użytkowania w gospodarstwie oraz do dekoracji wnętrz.

Do produkcji przędzy wykorzystywano rośliny uprawiane na polach: len i konopie, a także owczą wełnę. Od połowy XIX wieku zaczęto stosować bawełnę. Barwniki do farbowania nici pozyskiwano z roślin, owadów i innych surowców, np. rud darniowych i opiłków żelaza. Pod koniec XIX wieku wprowadzono barwniki chemiczne.

Charakterystycznymi tkaninami artystycznymi Suwalszczyzny były narzuty na łóżka, ręczniki, obrusy, makatki, krajki i wzorzyste chodniki. Obecnie na tym terenie pozostało już niewiele prawdziwych tkaczek, szczególnie wśród młodych kobiet. Zajęcie to jest bowiem dość skomplikowane i czasochłonne.

W celu zachęcenia mieszkańców do kontynuowania pięknej tradycji tkackiej Suwalski Ośrodek Kultury podjął się realizacji projektu „Mistrzyni Sabina Knoch uczy tkać dwunicielnicową tkaninę lnianą”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu KULTURA I TRADYCJA 2020.

W ramach projektu planowane są warsztaty praktyczne, które poprowadzi ostatnia czynna tradycyjna tkaczka tkaniny wielonicielnicowej, dwuosnowowej i sejpaków z Suwalszczyzny – Sabina Knoch ze Szczepek koło Augustowa. W projekcie będą mogły uczestniczyć osoby dorosłe i seniorzy. Udział w warsztatach będzie nieodpłatny.

Sabina Knoch urodziła się w 1952 roku we wsi Szczepki. Od najmłodszych lat uczyła się tkactwa pod okiem matki, która właściwie przez całe życie w domowym warsztacie wyrabiała worki, chodniki, prześcieradła, płótno na koszule i sejpaki. Pierwsze samodzielne prace pani Sabiny powstały w 1977 roku na zamówienie rodziny i sąsiadów. Obecnie artystka tworzy chodniki, kilimy, sejpaki (wywodzące się z tradycji litewskiej), tkaniny wielonicielnicowe i dwuosnowowe. Jest jedną z nielicznych już twórczyń wykonujących tkaniny o lokalnych tradycyjnych wzorach. Jej prace odznaczają się wysokim poziomem technicznym i artystycznym. Swój dorobek prezentuje na rożnego rodzaju festynach, kiermaszach i pokazach tkactwa ludowego Zajmuje się również edukacją młodzieży i dorosłych w Suwalskim Ośrodku Kultury. Prace Sabiny Knoch znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Okręgowego w Suwałkach.

Red. J.R.

Źródło: Suwalski Ośrodek Kultury