Organizator: GOK w Zebrzydowicach

Celem tego przedsięwzięcia jest prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji ludowego śpiewu, muzyki i tańca z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania. Istotne jest też zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego stroju, oraz stylu własnego regionu, pielęgnowanie lokalnych tradycji i przekazywanie ich wzorów dzieciom i młodzieży, zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych regionów Polski w tym Śląska Górnego i Cieszyńskiego, Zagłębia Dąbrowskiego i Ziemi Częstochowskiej oraz Czech i Słowacji oraz popularyzacja dorobku zespołów ich repertuaru.

Scheduled śląskie Zapowiedzi Imprez
Zebrzydowice, gmina Zebrzydowice, powiat cieszyński, województwo śląskie, 43-410, Polska Map