Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkał się
Tarasem Kaczka, Wiceministrem Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Gospodarki Rolnej Ukrainy.

19 lutego 2020 r. w gmachu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyło się spotkanie, podczas którego szczegółowo omówiono perspektywy rozwoju współpracy polsko – ukraińskiej w dziedzinie rolnictwa. W wydarzeniu wzięli udział: Grzegorz Giżyński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Taras Kaczka, Wiceminister Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Gospodarki Rolnej Ukrainy oraz przedstawiciele ogólnopolskich organizacji i związków działających na rzecz rolnictwa.

Fot. Archiwum NIKiDW