W dniu 6 lutego 2020 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi a Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” dotyczący przyszłej współpracy obu jednostek. Instytut reprezentowali Dyrektor Karol Krajewski i pełnomocnik Wojciech Maksymiuk

List intencyjny pomiędzy NIKiDW a Bukowiańskim Centrum Kultury „Dom Ludowy” został sporządzony z uwagi na zbieżne cele obu instytucji. Ze strony Instytutu są to badania historycznie i etnograficzne oraz rozpoznawanie, ewidencjonowanie i upowszechnianie współczesnego dorobku kultury mieszkańców obszarów wiejskich w kraju i za granicą. Bukowiańskie Centrum Kultury zajmuje się twórczym kultywowaniem tradycji kultury ludowej we wszystkich dziedzinach i rodzajach plastyki, folkloru i literatury ludowej, popularyzacją najbardziej wartościowych przejawów artystycznej twórczości ludowej oraz opieką nad twórcami ludowymi.
Obie zadeklarowały wzajemne wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji działań statutowych oraz promocję organizowanych przez nie wydarzeń.

Fot. Z archiwum Bukowiańskiego Centrum Kultury