21 lutego, piątek, 18.00, Strzelce Opolskie, SOK
Emancypantki, Sokolice, Skautki, Snopkowianki, Ochotniczki…
Lwowianki pod koniec XIX i na początku XX wieku

Strzelecki Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną prezentację Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Obchodzona przed rokiem 100. rocznica uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce to okazja do przypomnienia roli kobiet i organizacji kobiecych we Lwowie pod koniec XIX i na początku XX wieku oraz wkładu lwowianek w walkę o emancypację i prawa wyborcze dla kobiet ale też w walkę o Niepodległość. Opowieść o dokonaniach lwowskich emancypantek z drugiej połowy XIX wieku, inicjatywie Wandy Czartoryskiej gospodarczego kształcenia kobiet i utworzeniu szkoły w Snopkowie, Zakładach Naukowych Zofii Strzałkowskiej, aktywności kobiet na Uniwersytecie Lwowskim i postaci Łucji Charewiczowej, lwowskich sokolicach, założycielkach skautingu żeńskiego Jadze Falkowskiej i Oldze Drahonowskiej, działalności lwowskiej feministki Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit oraz dokonaniach Marii Dulębianki i Ochotniczej Legii Kobiet ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z epoki.

Scheduled opolskie
Strzelce Opolskie, Plac Stefana Żeromskiego 7 Map