W Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi  odbyło się coroczne spotkanie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, zajmującymi się kwestiami rolnymi i handlowymi. Tradycyjnie tego typu spotkania odbywają się na początku roku i są okazją do zaprezentowania potencjału eksportowego polskiej żywności, rozmów o rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej,  a także wymiany doświadczeń oraz umocnienia międzynarodowych więzi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wraz ze stowarzyszeniami branży rolno-spożywczej co roku organizują noworoczne spotkania z ambasadorami oraz radcami ds. rolnych i handlowych.  W  2020 roku wydarzenie zostało zorganizowane w gmachu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, w dniu 22 stycznia. Przybyłych gości przywitał szef resortu Jan Krzysztof Ardanowski takimi słowami − Witam Państwa bardzo serdecznie w centrum Warszawy, w budynku nowoutworzonego Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Witam na początku 2020 roku, który miejmy nadzieję będzie rokiem bez wojen, bez nieszczęść i bez klęsk żywiołowych. Minister zaznaczył, że sprawą dla niego najważniejszą jest przyszłość rolnictwa. Podkreślił, że jest ono potrzebne całemu światu, szczególnie w obliczu rosnącego problemu głodu na świecie Rolnictwo jest w stanie wyżywić wszystkich potrzebujących. − Jest ono ratunkiem dla świata, dlatego o rolnictwo trzeba dbać – powiedział minister.

Podkreślił silny związek rolnictwa z przyrodą. − Nasz kraj jest przekonany, że przyszłością jest rolnictwo, które nie niszczy przyrody. Zrównoważone, racjonalnie wykorzystujące zasoby naturalne. Poprawiające czasami błędy poprzednich pokoleń. Takie rolnictwo chcemy realizować w Polsce – mówił minister Ardanowski. Jego zdaniem: Dobre rolnictwo nie jest przyczyną zmian klimatycznych, ale może być skutecznym narzędziem dla powstrzymywania tych zmian poprzez absorbcję dwutlenku węgla, sekwestrację dwutlenku węgla i  zatrzymywanie gazów cieplarnianych.

Szef resortu rolnictwa odniósł się także do działań organizacji krytykujących rolników, producentów rolnych i ich pracę Zachęcał obecnych na spotkaniu przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, a także wszystkich tych, którzy szukają kontaktów handlowych, naukowych, do ścisłej współpracy z polskim ministerstwem rolnictwa i z instytucjami podległymi ministrowi.

Fot. Archiwum NIKiDW