Rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowania głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego. W ramach tej inicjatywy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi  odbyła się konferencja „Chroniąc rośliny – chronisz życie”. W Polsce patronat nad tą inicjatywą objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Dnia 23 stycznia 2020 r. w ramach Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w   Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyła się konferencja pt. „Chroniąc rośliny – chronisz życie”, zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uczestniczył w niej minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który podkreślił znaczenie roślin dla przyszłości naszej planety oraz ich rolę w życiu i gospodarce człowieka. Jednocześnie zwrócił uwagę na problem szkodliwości stosowania chemicznych środków ochrony roślin, zachęcając do wykorzystywania w produkcji rolniczej metod biologicznych. Mówił, że nowoczesne rolnictwo to nie tylko maksymalizacja plonów – „Teraz za rolnictwo nowoczesne uważa się rolnictwo, które nie niszczy przyrody, które w sposób racjonalny wykorzystuje zasoby naturalne. Rolnictwo, które nie szkodzi, a czasami polepsza działania na rzecz przyrody”.

Podczas konferencji poruszono między innymi tematy dotyczące:

  • Wpływu zmian klimatu na lasy oraz na rolnictwo;
  • Nowych zagrożeń w produkcji ogrodniczej ze strony agrofagów;
  • Oceny ryzyka fitosanitarnego w kontakcie zmian klimatu.

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin jest inicjatywą, która przyczyni się do budowania świadomości społecznej na temat znaczenia zdrowia roślin w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz stymulacji rozwoju gospodarczego. Konferencja  „Chroniąc rośliny – chronisz życie” to jeden z elementów tych obchodów w Warszawie.