Jesienna odsłona Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata odbyła się 22-23 listopada 2019 r.  Ten muzyczny karnawał, to święto tradycyjnej muzyki ludowej, tańca oraz śpiewu. Brały w nim udział najlepsze kapele, wybitni muzykanci i śpiewacy.

Partnerami tego wydarzenia byli: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Centrum Promocji Kultury. Pierwszy dzień Festiwalu odbywał się na Podskarbińskiej, a drugi w samym sercu stolicy, przy Krakowskim Przedmieściu 66, w siedzibie Instytutu.

Podczas festiwalu prowadzone były warsztaty i zajęcia gry na bębenku, instrumentach dętych drewnianych oraz nauka śpiewu  i tańca. Odbywały się także pokazy wyrobu instrumentów ludowych i spotkaniami z ich twórcami nie tylko z Polski, ale całego świata.  Na każdym festiwalu Prof. Andrzej Bieńkowski – (malarz, archiwista muzyki ludowej, członek Rady Programowej Festiwalu)  organizuje koncerty na których  przybliża postacie trzech wybitnych muzyków, w cyklu Kanon Trzech. Na jesiennej edycji byli to skrzypkowie: Władysław Słomiński i Władysław Szymczak, Józef Ciastek, Franciszek Racis.
Festiwal zakończył się zabawą taneczną  do białego rana przy  polkach, wiwatach, oberkach czy kujawiakach. Fundacja Wszystkie Mazurki Świata powstała w 2010 r.  by promować polską muzykę tradycyjną, w formach zaczerpniętych bezpośrednio od wiejskich muzykantów i tancerzy. Odwołanie się w nazwie do mazurka, najpopularniejszej w Polsce formy melodycznej i tanecznej, daje możliwość przedstawiania polskiej muzyki na tle muzyki świata i w powiązaniu z nią.

Fot. Danuta Naugolnyk