11 grudnia Rada Programowa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pod przewodnictwem premier, Beaty Szydło i wiceprzewodniczącego, ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, omówiła najważniejsze dokonania Instytutu w ostatnim kwartale 2019 roku oraz cele na pierwsze miesiące 2020 roku.

Rada Programowa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi została powołana 16 kwietnia 2019 r. przez ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W Radzie zasiadają m.in.: premier Beata Szydło, przewodnicząca, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący, Marcin Schirmer (sekretarz), premier Piotr Gliński, prof. Izabella Bukraba-Rylska, prof. dr hab. Katarzyna Barańska, Izabella Byszewska, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Halina Szymańska, Michał Grabianka, Julian Kowalczyk, prof. dr hab. Mirosław Krajewski, dr Jerzy Kwieciński, Ryszard Rabeszko, Wiktor Szmulewicz.

Podczas posiedzenia Rada Programowa Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi podsumowała pierwsze miesiące działalności Instytutu. Głównym tematem rozmów była kontynuacja projektu „Kanon Kuchni Polskiej”. W 2018 roku powstał pomysł stworzenia publikacji 100 potraw na 100-lecie odzyskania niepodległości. Opracowaniem części merytorycznej, historycznej oraz wyborem potraw zajęli się specjaliści pod przewodnictwem prof. Jarosława Dumanowskiego. z UMK w Toruniu. Pod koniec 2019 roku, „Kanon Kuchni Polskiej” ukazał się drukiem.

Członkowie Rady dyskutowali również o przyszłości instytucji. Podjęto m.in. decyzję o powołaniu Centrum Dokumentacji i Historii Niezależnego Ruchu Chłopskiego, którego celem jest utrwalenie pamięci o udziale mieszkańców obszarów wiejskich  w ruchach wolnościowych, m.in.:  podczas I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej oraz tworzeniu ruchu solidarnościowego na wsi.
Instytut podpisał dwa listy intencyjne: ze Stowarzyszeniem Pamięci Jana Pocka oraz ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych.

Fot. Archiwum NIKiDW