Narodowy Instytut Kultury i  Dziedzictwa Wsi w grudniu 2019 r. wsparł ogólnopolską kampanię Caritasu i Telewizji Polskiej „Polska Pomaga”, której celem jest pomoc na rzecz konkretnych, najbardziej potrzebujących osób, prezentacja dzieł miłosierdzia w Polsce, oraz integracja społeczna i zachęta do bardziej solidarnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

Przez trzy pierwsze niedziele Adwentu, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, u boku Caritas Polska i Telewizji Polskiej, wspierał akcję „Polska Pomaga”, przypominał o tym, że wokół nas są ludzie potrzebujący pomocy i do takiego wsparcia zachęcał. – Caritas przez wiele lat angażował się w pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom obszarów wiejskich, z którymi utożsamia się Instytut. Dobro, zawsze wraca, dlatego Instytut włącza całą kulturę i dziedzictwo wsi w tę wspaniałą przedświąteczną akcję pomocy – mówi dyrektor Instytutu Karol Krajewski.
„Polska pomaga” to niezwykła inicjatywa. Publiczny nadawca i największa organizacja charytatywna w Polsce pokazują jak ważne są empatia i wrażliwość na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia, zwłaszcza w tym wyjątkowym czasie. – „Instytut włączając się w akcję Caritasu przemówił głosem wsi, która zawsze pomagała i chce angażować się w tego typu inicjatywy” – mówi Karol Krajewski.

Fot. Aleksandra Szymańska