Narodowy Instytut Kultury i  Dziedzictwa Wsi w grudniu 2019 r. wsparł ogólnopolską kampanię Caritasu i Telewizji Polskiej „Polska Pomaga”, angażując się w pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom obszarów wiejskich. Celem kampanii jest pomoc na rzecz konkretnych, wymagających wsparcia osób, prezentacja dzieł miłosierdzia w Polsce, oraz integracja społeczna i zachęta do bardziej solidarnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

Pierwsze wydarzenie w ramach akcji, w którym uczestniczył Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi miało miejsce w niedzielę 1 grudnia w Sanoku. Tam, archidiecezja przemyska pokazała bogactwo działań placówek, które na co dzień realizują zadania Caritas – od warsztatów terapii zajęciowej aż po wsparcie m.in. domów pomocy społecznej oraz osób bezrobotnych i bezdomnych. Na stoisku Instytutu zaprezentował się muzyczno-obrzędowy zespół „Pakoszowianie” działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Pakoszówce. Zaprzyjaźnione Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Markowcach serwowały  zaś kulinarne specjały z regionu. Studentki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyśla przygotowały natomiast proziaki – przysmak z Podkarpacia, wpisany w 2006 r. na listę produktów tradycyjnych.

https://polskapomaga.tvp.pl/45777169/polska-pomaga-w-kielcach-i-sanoku

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa wsi w ramach kampanii „Polska pomaga” przypominał o tym, że wokół nas są ludzie potrzebujący pomocy i do takiego wsparcia zachęcał. Jesteśmy pełni wdzięczności i uznania dla Caritasu za wieloletnią pomoc najbardziej potrzebującym, również tym, którzy żyją  na obszarach wiejskich – powiedział Karol Krajewski, dyrektor Instytutu. – Teraz w odpowiedzi na to dobro, włączamy całą  kulturę i dziedzictwo wsi w tę wspaniałą przedświąteczną akcję pomocy – dodał.

W drugą niedzielę Adwentu Instytut zachęcał do świątecznej pomocy uczestnicząc  w wydarzeniu w ramach akcji w Piekoszowie pod Kielcami. Wydarzenie uświetnił zaproszony przez Instytut zespół ludowy „Piekoszowianie” z bogatym programem artystycznym. Wiele było zabaw integracyjnych z udziałem Instytutu m.in. wspólne ozdabianie pierników, robienie ozdobnego papierowego łańcucha na choinkę. Instytut zachęcał do wysłania charytatywnego SMS-a o treści POLSKAPOMAGA oraz do zakupu świec „Caritas”. Zaprosił uczestników akcji do degustacji swojskich pierogów oraz domowej roboty pierników.

https://caritas.pl/blog/2019/12/09/swietokrzyskie-kampania-polska-pomaga/

Sceną trzeciej odsłony kampanii „Polska pomaga” 15 grudnia był odzyskujący dawny blask pałac Uruskich w Milanowie, gdzie powstaje Centrum Kulturalne Caritas Diecezji Siedleckiej. Instytut jako partner akcji wsparł również i to wydarzenie. Zebrane w trakcie trwania kampanii środki, tak jak w poprzednich odsłonach, zostały przeznaczone na wsparcie najbardziej potrzebujących w projektach Caritas Polska i projektach Caritas diecezjalnych.

https://caritas.pl/blog/2019/12/16/polska-pomaga-diecezjalne-caritas-na-antenach-tvp/

 „Polska pomaga” to niezwykła inicjatywa. Publiczny nadawca i największa organizacja charytatywna w Polsce pokazują jak ważne są empatia i wrażliwość na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia, zwłaszcza w tym wyjątkowym czasie. – „Instytut włączając się w akcję Caritasu przemówił głosem wsi, która zawsze słynęła ze wspierania biednych osób, podobnie jak Kościół i chce angażować się w tego typu inicjatywy” – powiedział Karol Krajewski podczas spotkania w TVP3, na którym podsumowano wspólną kampanię Caritas Polska „Polska Pomaga”.

https://www.facebook.com/pages/category/Cultural-Center/Narodowy-Instytut-Kultury-i-Dziedzictwa-Wsi-113114506786127/

Tym, co wyróżnia kampanię „Polska pomaga” spośród innych medialnych propozycji, poświęconych działaniom charytatywnym, jest jej skala – adekwatna do skali działalności Caritas. Prowadzone na żywo wywiady, połączenia z placówkami Caritas w różnych rejonach Polski to wszystko zobaczyli widzowie TVP na jej ogólnopolskich i lokalnych antenach w grudniowe niedziele. Materiał jest również dostępny  na stronie https://polskapomaga.tvp.pl/

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi to nowo powstała instytucja powołana z inicjatywy premier, Beaty Szydło i ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Do zadań instytucji należy m.in. zachowanie dziedzictwa narodowego wsi, badanie i upowszechnianie osiągnięć nauki i kultury oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Jej działalność dotyczy wszystkiego, co wieś wniosła do dziedzictwa Polski, zarówno kultury duchowej, przejawiającej się w różnego rodzaju sztuce ludowej, folklorze, poezji, również rękodziele ludowym, także kultury materialnej, która wniosła ogromny wkład w rozwój Polski.

Moda na pomaganie

Jak mówił dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki, cytowany w komunikacie prasowym, „na działalność Caritas składają się wielkie, ogólnopolskie akcje i setki lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez Caritas diecezjalne. Chcemy pokazać choć część z nich, opowiadając historie konkretnych ludzi – tych, którzy niosą pomoc, i tych, którzy z tej pomocy korzystają”. Jego zdaniem „nie byłoby tak wspaniałych owoców tej pracy bez zaangażowania Polaków, którzy włączają się w nasze działania poprzez pomoc finansową, rzeczową i aktywność w wolontariacie”.

Dodał, że programy z cyklu „Polska pomaga” będą podziękowaniem dla tych, którzy pomagają, a także zachętą dla innych, by poszli w ich ślady

Fot. Aleksandra Szymańska